TOM 7504 Čtverka Znojmo

ZN 148 - Běhařovice - Trstěnice 26.03.2011 - 26.03.2011

Jedna z dalších akcí za poznáním našeho okresu .. Počasí nám sice moc nepřálo, lae posíleni o kamarády z Tasovc jsme nakonec došli až do cíle a připsali si celou řasdu dalších vesnic. Kromě toho jsme také navštívili podzemí v Přeskáčích.