TOM 7504 Čtverka Znojmo

Velikonoční Hardegg - Vracovice 09.04.2012 - 09.04.2012

Naše tradišní velikonoční procházka na vyhlídku u Hardeggu tentokráte zakončená další vesničkou našeho okresu a to Vracovicemi. Příjemných jarních 18 km.